Хөрөнгө оруулагч

B1. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч. B2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч, гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон ...

Агуулга

бид хийсээр байна. 2019 онд бид 2 удаа Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн Форумаа хийж амжууллаа. Энэхүү арга хэмжээ нь Монголын хөрөнгө оруулалтын хамгийн том арга хэмжээ хэвээр байгаад баяртай байна.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

Хэвлэх. 5.1.Хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад дараах хэлбэрээр хэрэгжүүлнэ: 5.1.1.хөрөнгө оруулагч дангаараа болон бусад хөрөнгө оруулагчтай хамтран аж …

Институционал хөрөнгө оруулагчдыг

Институционал хөрөнгө оруулагчдыг хөгжүүлмээр байна. Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн тухай ид ярьж байгаа энэ үед "Mongolian Economy" сэтгүүл хөрөнгө, санхүүгийн зах зээлийн талаарх олон нийтийн ...

Hurungu – Hurungu

сайт нь үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн онлайн талбар бөгөөд бид үл хөдлөх хөрөнгө борлуулагч, түрээслүүлэгч, худалдан авагч болон түрээслэгч аж ахуйн нэгж байгууллага хувь хүмүүсийг холбож, санхүү болон цаг ...

Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр нэгдсэн мөнгөн сан бүрдүүлж, түүгээр бүх хөрөнгө оруулагчдын нэрийн өмнөөс хувьцаа болон өөр …

Hurungu – Hurungu

сайт нь үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн онлайн талбар бөгөөд бид үл хөдлөх хөрөнгө борлуулагч, түрээслүүлэгч, худалдан авагч болон түрээслэгч …

Ãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò 1

Шууд хөрөнгө оруулагч болон харьяа компаний хооронд хийгдэх урт болон богино хугацааны зээл болон зээллэг. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд урсгал /flow/ болон òóõàéí õóãàöààíû