унци алтны өнөөгийн үнэ цэнэ

2014 12 10 Гэвч энэ хууль гарснаас хойш дэлхийн зах зээлд нэг унци алтны үнэ 1300 ам.доллараас уруудсан удаа дэндүү цөөн ... DOC Усны хэрэглээ Усны үнэ цэнэ ба саарал ус Олон улсын мэдээгээр ...

Ус хэрэглээний өнөөгийн байдал

Усны хэрэглээг салбараар нь харуулбал: · 18.1 хувь нь хүнс ба ахуйн хэрэглээнд. · 39.3 хувь нь үйлдвэрлэлд. · 24.0 хувь нь мал аж ахуйд. · 17.4 хувь нь хөдөө аж ахуйн усжуулалтанд. · 1.2 хувь нь хотын ...

Усны зохист хэрэглээ

Мөн антибиотик, эм бэлдмэл хэрэглэж буй тохиолдолд усыг хангалттай уухыг эмч, мэргэжилтнүүд зөвлөдөг. Учир нь ус эм, эмчилгээний үр нөлөөг идэвхжүүлдэг. Шингэний хэмжээ хэвийн байснаар ...