Хөх Рашаан | Khukh Rashaan Llc | Ulaanbaatar

Рашаан усны үйлдвэр худалдаа, Савласан рашаан ус импорт, газар тариалангийн зөвлөх үйлчилгээ, тариа будааны нийлүүлэлт Khukh Rashaan LLC Манай компани 2008 онд импорт, борлуулалтын чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа ...

Тайлан

Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг гүний хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан - 1 дүгээр хэсэг.

"Био ий тайлан

Газрын доорхи усны ордоос авч ашигласан усны хэмжээ, Q м3/хон - 109 "Био - исэлд лэлтийн (BIOX) технологиор сульфидийн хдрийг исэлд лж, цианидад

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр

16.5.Ойн дагалт баялгийн нөөцийг ашигласны төлбөрийн хэмжээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн доод, дээд ...

Цэвэр усны үйлдвэр

Цэвэр усны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн цех болон агуулахад сурвалжилсан тэмдэглэл 2012 оны 4 сарын 15-17 өдрүүдэд миний бие энэ үйлдвэр …

Савласан цэвэр усны чанар, аюулгүй байдалд

2014.12.25 Савласан цэвэр усны чанар, аюулгүй байдалд лабораторийн шинжилгээтэй хяналт шинжилгээ хийж холбогдох стандарттай харьцуулан дүгнэлт өгөх, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах, санал ...

РАШААН ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Рашаан усанд буй загас жараахай, хорхой шавжийг алж хөнөөхгүй. Лусын сүрэг, албат байж мэднэ, рашааны шимийг тэтгэгч байж болно гэдэг. Рашаан усаар мал сүргээ услах ундаалахыг цээрлэнэ.

Цэвэр усны үйлдвэр

Цэвэр усны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн цех болон агуулахад сурвалжилсан тэмдэглэл 2012 оны 4 сарын 15-17 өдрүүдэд миний бие энэ үйлдвэр дээр очиж судалгаа хийсэн билээ.

Төслийн товч тайлбар

Үйлдвэрийн хоногийн хүч чадал № Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Хоногт үйлдвэрлэх хэмжээ ш л 1 20л савласан цэвэр ус 200 4000 2 0.5 л савласан цэвэр ус 1500 750 3 0.25 л савласан цэвэр ус 5000 1250 ДҮН 6700 6000

Дархан хотын бохир усны менежментийг

37697-025 - МОН: Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл Төслийн нэр Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс Тусламжийн хэлбэр / Төслийн

Дадлагын тайлан бичих аргачлал

Дадлагын тайлан бичих аргачлал ГУРАВ. ДАДЛАГЫН ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ Танилцах дадлагаас бусад дадлагын дараа тайлан бичиж хамгаална. Дадлагын тайлан нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд: Нүүр хуудас

048. Рашаан — Монгол

Рашаан Уг зургийг зохиоход энэ чиглэлээр хэвлэгдсэн нэгэн сэдэвт зохиолын материал, рашаан усны газрын зураг, экспедицийн судалгааны явцад бүрдүүсэн зохиогчийн мэдээ материал дээр тулгуурлан зохиов.

Төслийн товч тайлбар

Үйлдвэрийн хоногийн хүч чадал № Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Хоногт үйлдвэрлэх хэмжээ ш л 1 20л савласан цэвэр ус 200 4000 2 0.5 л савласан цэвэр ус …

About Us | Khukh Rashaan Llc | Ulaanbaatar

Khukh Rashaan LLC - Mineral health water distribution, mineral water bottling factory, crop farming, crop consultation, organic fertilizer supply. Хөх Рашаан ХХК - Рашаан усны борлуулалт, рашаан савлах үйлдвэр, улаан буудай рапсын тариалан, зөвлөх үйлчилгээ, органик бордоо нийлүүлэлт