Yoair Blog

Элсний үйлдвэр- Байгаль орчинд асар их нөлөө үзүүлдэг салбар ... барихад зориулж бетон үйлдвэрлэх зэрэг хэд хэдэн үйлдвэрлэлийн процесст …

Yoair Blog

Элсний үйлдвэр- Байгаль орчинд асар их нөлөө үзүүлдэг салбар ... барихад зориулж бетон үйлдвэрлэх зэрэг хэд хэдэн үйлдвэрлэлийн процесст ашиглаж болно. Мөн элсийг зүлгүүр болгон ашиглаж ...

Кварцын элс боловсруулах технологи

Кварцын элсний ширхэгийн хэмжээ улам нарийсч, хольцын агуулга их болох тусам кварц дахь SiO2-ийн агуулга буурч байдаг. Энэ үзэгдэл нь олон төрлийн ашигт малтмалаар баялаг кварцуудад илт ...

Элсийг эргэлтэд оруулах боломж

Элсийг ашигласнаар цөлжилттэй тэмцэхээс гадна чанарын дэвшилт гаргана. Элсийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, элсний үйлдвэрлэл хөгжүүлэх гэхээр уншигч танд сонин байж магадгүй. Гэхдээ ...

이산화 탄소

이산화 탄소(, 영어: carbon dioxide)는 탄소 원자 하나에 산소 원자 둘이 결합한 화합물이다. 화학식은 C O 2 (씨오투)이며, 고체 상태일 때는 해빙 시에 바로 기체로 …

이산화 탄소

이산화 탄소(, 영어: carbon dioxide)는 탄소 원자 하나에 산소 원자 둘이 결합한 화합물이다. 화학식은 C O 2 (씨오투)이며, 고체 상태일 때는 해빙 시에 바로 기체로 승화하므로 드라이아이스(영어: dry ice)라고 부른다.