нунтаглалт

АГУУЛГА Нунтаглалт гэж юу вэ? Нунтаглалтын зэрэг Нунтаглалтын кинетик Нунтаглалтын технологи ба схемүүд Нунтаглах процест нөлөөлөх хүчин зүйлүүд Тээрмийн төрөл ба ангилал

LaTeXPPT

LaTeXPPT,LaTeXslide。LaTeXslide. documentclass[11pt]{beamer} usetheme{Madrid} usepackage{graphicx} usepackage{subfigure} usepackage[english]{babel} usepackage{times} …