Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи

7. ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ 7 Нэн чухал ажлыг хийж дуусгахад хамаг учир бий. Их эзэн хаан Чингис "Тэжээл бэлтгэх дэвшилтэт технологи" хэмээх эхлэл «Ашигт ногоон ургамлын аж ахуй ...

Ногон тэжээл хэрчигч машин ... Зөв хатаасан тэжээлийг 2 сараас дээш хугацаагаар хадгалж болно. Мөн хувийн жин нь багасч тээвэрлэхэд хөнгөн хялбар болно. Иймд бэлэн тэжээл болон тэжээлд ...

Ногон тэжээл хэрчигч машин ... Зөв хатаасан тэжээлийг 2 сараас дээш хугацаагаар хадгалж болно. Мөн хувийн жин нь багасч тээвэрлэхэд хөнгөн хялбар болно. Иймд …