А.Хулан

3. Уул уурхайн салбарын орлогыг Монгол улсын хөгжилд зохистой ашиглах нь: Уул уурхайгаас ирэх орлогыг нийгмийн хамгаалал, мөнгөн тусламж, …

Монгол Улс Уул уурхай

Монгол Улс Уул уурхай Монгол Улсын уул уурхайн салбар нь 2021 оны Баялгийн засаглалын индекс (БЗИ)-т авч болох 100 онооноос 70 оноо авсан нь 2017 оны индексийн үнэлгээнээс 6 оноогоор өссөн үзүүлэлт ...

2013 оны 4 р сар

Шигтгээ 7: Дэлхийн уул уурхайн салбарын үндсэн шинж тэмдэг.....31 Шигтгээ 8: Гол эрдэс бүтээгдэхүүний ... эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх үр нөлөө нь хязгаарлагдахын

ХУРААНГУЙ

КОВИД-19-ийн экспортлогч компаниудад үзүүлэх нөлөө 2020 онд хүчтэй байх төлөвтэй байна. Компаниудад хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад экспортын …

ний өдөр

шинэчлэлийн санал эмэгтэйчүүдийн нуруун дээрх тэгш бус ачаалалд нөлөө үзүүлэх эсэх ... ихэвчлэн уул уурхайн корпорацуудын гадаад өр эзэлж байна. Өрийн тогтвортой

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОЙМ

Уул уурхайн салбар эдийн засгийн огцом сэргэлт голлон нөлөөлсөн ч эхэн үедээ уул уурхайн салбар уналттай гарч байв. 2017 онд нүүрсний үйлдвэрлэл сэргэсэн ч нийт уул уурхайн салбар

Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас Хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө …

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран "Монгол Улс дахь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд үзүүлэх нөлөө" сэдэвт ...

А.Хулан

3. Уул уурхайн салбарын орлогыг Монгол улсын хөгжилд зохистой ашиглах нь: Уул уурхайгаас ирэх орлогыг нийгмийн хамгаалал, мөнгөн тусламж, боловсрол, эрүүл мэнд, ажил эрхлэлт …

Natural Resource Governance Institute

Уул уурхайн салбарт үзүүлэх нөлөө Экспортын голлох бүтээгдэхүүнүүд нь нүүрс, зэсийн баяжмал бөгөөд эрдсийн бүтээгдэхүүний экспорт 2020 оны эхний найман сарын байдлаар …

ХУРААНГУЙ

КОВИД-19-ийн экспортлогч компаниудад үзүүлэх нөлөө 2020 онд хүчтэй байх төлөвтэй байна. Компаниудад хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад экспортын хэмжээ дунджаар 47%-иар буурч байгаа

avralt od@mongolbank

Уул уурхайн орлогын өсөлттэй уялдах ойрын болон ... төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг нь өндөр байснаар бодит ДНБ-д үзүүлэх нөлөө үргэлж эерэг байна. Худалдаалагддаг бүтээгдэхүүний ...