Боловсролын салбар дахь жендерийн тэгш байдал

Боловсрол дахь жендерийн Ажиглах Нэгжээс эрхлэн явуулсан судалгааны дүнгээс үзэхэд боловсролын салбарт ажиллагчид, суралцагчдын дийлэнх хэсэг нь эмэгтэйчүүд боловч боловсролын материаллаг болон сэтгэлзүйн орчин ...

ITZONE

Их өгөгдөл буюу Биг датаг ойлгоход тус болох нэр томьёонууд. Технологийн хурдтай хөгжил нь бидэнд маш олон боломжийг олгож байна. Бид ямарваа нэг зүйлийг мэдэх хэрэгцээ гарвал интернэт ...

Asian Development Bank

аймаг дахь нүүрсний уурхайн зураг – Маттиас Хелблэ. ... боловсрол, эдийн засгийн шинэчлэл, тээвэр, хот байгуулалт, бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, байгаль

Боловсрол дахь ёс зүйн асуудал шийдэл by …

Colorful Nature Боловсрол дахь ёс зүйн асуудал шийдэл Topic 1 Гэрийн даалгавар хийхэд өдөрт хамгийн багадаа 2 цаг зарцуулдаг. Өдөр өнжүүлэхэд хийж гүйцэтгэдэг Хэт олон хичээлийн даалгавар тогтмол математик, монгол хэл Гэртээ ...

ITZONE

Боловсрол – Боловсролын байгууллагууд мөн "Их өгөгдөл"-г түлхүү ашиглаж байна. Сургалтын чанар, үнэлгээ болон суралцагчдын төлөв байдал, …

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад зориулсан

Дэлхийн банкны боловсролын төслүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг тэгш хамруулан сургах тухай зааварчилгаа нь 1) талуудыг оролцоог хангах, 2) хөгжлийн бэрхшээлээр нь ангилсан өгөгдөл мэдээлэл цуглуулан, дүн ...

ММТ 2023 | NUM

Салбар хуралдаан V: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ 1 ... Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер инжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан ...