РН-ийг яаж тооцоолох вэ

Хэдийгээр сөрөг рН-ийг тооцоолох онолын хувьд практикт рН-ийн утгууд 0-ээс 14 хооронд байх ёстой. Энэ нь 14-өөс дээш өндөрт тооцоо тогтоох эсвэл алдааг тооцоолоход алдаа байгааг харуулж байна.

АМНАТ

АМТ хуулийн 47.6-д АМНАТ-ийн хувийг тооцох, төлбөр ногдуулах аргачлалыг ЗГ батална гэсний дагуу ЗГ-ын 2014 оны 220, 2015 оны 103-р тогтоолуудаар. АМНАТ-ийн хувийг тооцох, төлбөр ногдуулах аргачлал ...

Gross Calorific Value (GCV) Definition | Law Insider

Define Gross Calorific Value (GCV). means the amount of energy released, as heat, by the complete combustion of a defined air-gas mixture, in constant pressure, and with all combustion products returning to the initial temperature of the reactants, with the water formed in the combustion being in liquid state. The GCV shall be determined based on …

РН-ийг хэрхэн тооцоолох вэ

РН-ийг хэрхэн тооцоолох вэ. Өдөр тутмын амьдралд рН нь гэр ахуйн эд зүйлсийн төвийг сахисан байдал эсвэл төвийг сахисан байдлын дутагдалтай байдлыг тодорхойлоход түгээмэл хэрэглэгддэг хэмжүүр юм. Шинжлэх ухааны ...

Нүүрсний gcv-ийг хэрхэн тооцоолох

The HCF of two or more numbers is the highest common factor of the given numbers. It is found byCPC-ийг хэрхэн тооцоолох, CTR, eCPM болон rCPM ... · Эдгээр нэр томъёо нь зар сурталчилгааны ертөнцөд бага зэрэг цацагддаг боловч заримдаа ойлгоход ойлгомжгүй байдаг.

Нүүрс баяжуулах технологийн "марафон"

Орд, уурхай бүрийн нүүрсний шинж чанар харилцан адилгүй бөгөөд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг байгуулахад технологийн сонголт хамгийн чухал. Тэр дундаа ус зарцуулалт багатай технологийг нэвтрүүлэх нь ма

Коксжих чадвартай хөөлт үүсгэдэг нүүрсний барьцалдамтгай чанарыг илэрхийлдэг үзүүлэлт бөгөөд энэ нь 8500С –т стандарт антрацитын холимогтой халаахад үүссэн үлдэгдлийг жингийн аргаар тооцсон илрэхийлэл юм.

Нүүрс, кокс гэж юу вэ?

Эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр болсон нүүрсний ордыг ил болон далд уурхайгаар ашиглана. Нүүрсний төрлүүд • Хүрэн нүүрс нь бага хувирсан нүүрс бөгөөд ихэвчлэн дулааны цахилгаан станцaд түлш болгон хэрэглэдэг.