Уул Уурхайн Яам сэтгүүл

Яамны зүгээс тусгай зөвшөөрөл олголт, хайгуулын болон уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө зэрэг иргэд, 11 БОДЛОГО УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ аж ахуйн нэгжүүдэд чирэгдэл учруулдаг хайгуулын ...

ХАБ-ыг сахих хандлага, соёлыг бий болгож

Нөгөөтэйгөөр, осол аваараас гадна мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл уул уурхайн салбарт өндөр байна. Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Эрүүл мэндийн судалгаа шинжилгээний төвийн хийсэн судалгаанаас үзэхэд мэргэжлээс ...

5.3.11. компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон үйлдвэр дагасан жижиг, дунд үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжийн хөгжлийг дэмжиж, төрөлжсөн кластераар дамжуулан орон ...

Монголын уул уурхайн өнөөгийн байдал

1.Монголын эдийн за­сагт уул уурхайн салба­рын эзэлж буй байр суурь. 2007 оны байдлаар уул уурхайн салбар улсын төс­вийн нийт орлогын 42 хувь, татварын орлогын 52 хувийг, экспортын орлогын 78.4 ху ...

Уул уурхай

Ирэх зуунд, түүнээс цааших олон зуун жилд манай уул уурхайн эрдэс баялаг монгол хүний, Монголын ард түмний амьдрах хэрэгцээг хангах гол эх үүсвэр байх болно. Ирэх зуунуудад уул уурхайн ...

Төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын "шинэ

Энэхүү судалгааг Монголын Тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагын зөвлөл (ТНЗ) нь Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн олон улсын байгууллагаас тэтгэлэг авч, "Төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын шилэн дансанд ...

Замби арга барил

Тухайлбал Замбийн аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар /30%/, ... нүүрсний уурхайг улсын мэдэлд авч байсан тэр үеэс хойш Монгол Улсын уул уурхайн салбар одоо цагийн өндөр хүчин чадлын тоног ...

Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн

Хүртээмжтэй бөгөөд тогтвортой өсөлтийн үнэлгээ I. ӨНӨӨГИЙН ӨСӨЛТ, ЯДУУРАЛ, ТЭГШ БУС БАЙДАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АСУУДЛУУД A. Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 1. Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдал. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулал

"УУЛ УУРХАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ, УУЛ

Уул уурхайн байгаль орчны хамгаалал, эвдэрсэн газрын тооллогын явц, Мэдээллийн сангийн талаарх хууль, тогтоомж түүний хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээ, Уул уурхайн салбар дахь байгаль орчны засаглалыг сайжруулах ...

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН

уул уурхайн, үйлдвэрийн, цахилгаан тоног төхөөрөмж, нийтийн аж ахуйн зориулалттай тоног төхөөрөмжийг салгаж харуулна. • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжид (мөр 11) газрын гүний ажилд